Lázy

Dříve samostatná obec ležící 8,5 km jihovýchodně od Moravské Třebové a 1 km jihovýchodně od Městečka Trnávky, nyní část obce Městečko Trnávka. V současné době má 142 obyvatel.

Název obce

Osada asi ve druhé polovině 15. století dočasně zanikla. Po obnovení měla název Nová Ves, nejstarším názvem byly Lazany (1365), odkud byl německý název Lohsen, z něhož vyplynul český název Lažany, od 1924 Lázy.

Historický vývoj

Ves se pod jménem Lažany připomíná v listině z roku 1365, kterou prodal Jindřich z Lipé hrad Cimburk s městečkem ( Trnávkou), Staré Město, Pačov, Lažany, Mezihoří, Petrůvku, Unerázku, Rozstání, Malíkov, Radkov, Grunu, Žipotín, Větší a Menší Bohdalov, Chornice a město Jevíčko markraběti Janu Jindřichovi. U cimburského zboží byla ves i v r. 1465, kdy dostala odúmrť od Oldřicha z Boskovic, syna majitele Cimburka Vaňka z Boskovic. Obnovená Nová Ves se jmenuje mezi cimburským (trnáveckým) zbožím, které zapsal v r. 1547 majitel Kryštof z Boskovic Šimonu Ederovi ze Šťavnice, jehož syn Vavřinec Eder prodal panství před r. 1565 Erazimu Weizingarovi z Weyzingu. Za dalšího držitele Prokopa Podstatského z Prusinovic byl v r. 1572 pořízen urbář trnáveckého panství, k němuž patřily hrad Cimburk, městečko Trnávka, Staré Město, Nová Ves, Rozstání, Mezihoří, Petrůvka, Pěčíkov, Unerázka, Bezděčí, Borové, Přední a Zadní Arnoštov a Vrážné. V novém urbáři panství z r. 1628 je uvedena v Nové Vsi zákupní rychta. Jindřich Podstatský z Prusínovic obnovil práva rychtáře a upravil roboty. Ves sdílela osudy trnáveckého panství do r. 1850.

Spolky

Spolkovou činnost zastupovala pouze místní skupina Spolku severomoravských Němců (od r. 1904).


Školy

Obecná škola byla v letech 1900, 1911 a 1924 vykazována jako jednotřídní.

Kontakty

Sídlo: Obecní úřad
Městečko Trnávka čp. 5
569 41 Městečko Trnávka

E-mail: ou@mtrnavka.cz

Bankovní spojení: 1283437329/0800

Podrobné kontaktní informace

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno