Pěčíkov

Stručná historie a současnost


Pěčíkov je prvně připomínán jako ves českého původu r. 1351. Pěčíkovská oblast však byla osídlena dříve, především zemědělci a řemeslníky. Podle majitele velkého dvora Pečka, prý vznikl název osady Pěčkov. Jiný pramen uvádí, že název je odvozen od slova „pěkný“.

Pěčíkov měl mnoho majitelů. V 16.st. náležel k panství trnavskému až do r. 1849. Trnavské panství bylo prodáno knížeti Lichtenštejnskému. Pod toto panství patřil i Pěčíkov s osadou Plechtinec.

  • 1850 byl začleněn do politického okresu Moravská Třebová
  • od listopadu k politickému okresu Litovel
  • 1945 – 1949 pod správní okres Moravská Třebová
  • 1960 byl začleněn pod okres Svitavy
  • Od 1.1.1976 je Pěčíkov součástí Městečka Trnávky
Vedl zemědělství vzkvétala v Pěčíkově v minulosti řemesla. Byl zde bednář, kovář, krejčí, stolař, obuvník, řezník, obchod s obilím a moukou, s vejci a zeleninou, provozován byl hostinec, moučný mlýn, mlýn i na Plechtinci, bylo zde sídlo lesního revíru velkostatku Moravská Třebová.

V r. 1880 bylo v Pěčíkově 78 domů a 460 obyvatel, převážně českého původu. Od r. 1879 zda byla obecná škola, 1879 byl založen hasičský sbor jako odbor Vranové, r. 1892 pak jako samostatný hasičský sbor.

V I. světové válce bojovali téměř všichni muži na různých frontách. Připomínkou padlým synům je pomník u domu Josefa Laštůvky.

V poválečném období občané Pěčíkova oživili kulturní a společenský život: hrálo se divadlo, promítaly se filmy, žáci připravovali kulturní programy, vybudoval se obchod, kulturní dům, založilo JZD, pořádaly se plesy, zájezdy, pracoval zde svaz žen, mládeže, ČsČK, brigádnicky se upravila náves, děti chodily hrkat, vynášely „smrtku“, hospodyně se scházely na draní peří, mladí pořádali taneční zábavy, výjezdy na kolech.

Současnost Pěčíkova


Je poznamenána generačním problémem. Mladí lidé odcházejí, zůstávají staří se zdravotními problémy,nedostatečné dopravné spojení k lékaři, do vzdálenějších míst, k vlakům, úbytek pracovních příležitostí, méně dětí, dojíždění do školy, to vše ovlivňuje život na vesnici, i v Pěčíkově. Přes všechny potíže má Pěčíkov co návštěvníkům nabídnout. Je to malebná krajina kolem říčky Třebůvky, houbaření, plesy a dobře zorganizované soutěže hasičů, hony mysliveckého sdružení, med od jediného včelaře v obci, posezení v kulturním domě při oslavě patrona obce sv. Prokopa, či v hospodě u Šmeráků, můžete mít zajištěnou nákladní dopravu, klempířství je známé po celém okolí, stejně tak šití pracovních oděvů, poslouží vám i obecní mandl a obchod se smíšeným zbožím.

  • Zaměstnání občané nachází:
  • Zemědělská společnost Městečko Trnávka
  • Armaturka Vranová Lhota
  • Léčebný ústav Jevíčko
  • Pila Pěčíkov
Pěčíkovem prochází silnice E 12, spojující Loštice-Bouzov-Vranovou Lhotu-Městečko Trnávku-dále na Jevíčko-Moravskou Třebovou. Prochází lokalitou přírodního prameniště Teplice.

Kontakty

Sídlo: Obecní úřad
Městečko Trnávka čp. 5
569 41 Městečko Trnávka

E-mail: ou@mtrnavka.cz

Bankovní spojení: 1283437329/0800

Podrobné kontaktní informace

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno