Zastupitelstvo, zaměstnanci obce

Zastupitelstvo obce

Sablíková Jana, DiS. starostka obce, uvolněna pro výkon funkce
Skočovský Miroslav, DiS. místostarosta obce, uvolněn pro výkon funkce

Bohatec Pavel člen rady obce
Janík Rostislav, Ing.
člen rady obce

Kozlovský František člen rady obce

Brauner Martin člen zatupitelstva obce
Dostál Lukáš, Ing. člen zastupitelstva obce, předseda kontrolního výboru
Elner Tomáš člen zastupitelstva obce, člen kontrolního výboru
Liznová Žaneta, Bc. členka zastupitelstva obce, členka finančního výboru
Neubauerová Irena, Bc. členka zastupitelstva obce, předsedkyně finančního výboru
Pavlovec František člen zastupitelstva obce
Šašinka Radim člen zastupitelstva obce, člen kontrolního výboru
Šedaj Milan, Ing. člen zastupitelstva obce
Škrabal Karel člen zastupitelstva obce
Žouželková Eva, Mgr. členka zastupitelstva obce, členka finančního výboru

Zaměstnanci obce

Kollerová Jiřina - účetní obce, matrikářka
Lexmaulová Jana - mzdová účetní, evidence obyvatel, matrikářka
Stenzlová Jitka - vedoucí knihovnice
Dušková Jana - vedoucí KIC, knihovnice
Dvořáková Romana - uklízečka, pracovnice TS
Urbanová Marcela - uklízečka, pracovnice TS
Kozlovský František - vedoucí pracovník TS
Brauner Martin - pracovník TS
Makrlík Kamil - pracovník TS
František Häusler - pracovník TS
Mazal Filip - pracovník TS

Hodaň Jan - pracovník TS
Stuchlý Tomáš - pracovník TS
Vodehnal Oldřich - pracovník lesní výroby

Slavíček Peter - pracovník lesní výroby
Kozlovská Iveta - správce sportovní haly

Kontakty

Sídlo: Obecní úřad
Městečko Trnávka čp. 5
569 41 Městečko Trnávka

E-mail: ou@mtrnavka.cz

Bankovní spojení: 1283437329/0800

Podrobné kontaktní informace

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno